Komitet Chemii Analitycznej PAN

PAN Pani dr hab. Alicja Nowaczyk, adiunkt z Katedry i Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego została powołana w skład Zespołu Analizy Farmaceutycznej, Biomedycznej i Produktów Naturalnych Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2016-2018.

Serdecznie gratulujemy!