Dziekan Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020 wybrany!

Dziekan foto

Uprzejmie informujemy, że Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020 został Pan prof. dr hab. Stefan Kruszewski, kierownik Zakładu Fizyki Medycznej obecnie pełniący funkcję Dziekana Wydziału Farmaceutycznego.

Serdecznie gratulujemy!