II Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka - Drobnoustroje oportunistyczne”.

K i Z Mikrobiologii

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Rozwój Mikrobiologii” oraz Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 20-21 maja 2016 r. w organizują II Ogólnopolską Konferencję ”Drobnoustroje w świecie człowieka - Drobnoustroje oportunistyczne”. Konferencja jest kontynuacją cyklicznie odbywających się, co 2 lata, spotkań naukowych adresowanych do mikrobiologówróżnych specjalności - związanych z mikrobiologią lekarską, weterynaryjną, żywności, przemysłową i środowiskową. Mamy nadzieję zainteresować tematyką spotkań również klinicystów, pielęgniarki, epidemiologów, innych specjalistów związanych zawodowo z mikrobiologią oraz młodych adeptów tej nauki:


Główne tematy Konferencji to:

  • Wpływ drobnoustrojów na zdrowie człowieka
  • Zakażenia oportunistyczne
  • Profilaktyka, diagnostyka i leczenie wybranych zakażeń
  • Wybrane elementy mikrobiologii żywności

Naszym celem jest zorganizowanie Konferencji integrującej środowiska mikrobiologów zajmujących się na co dzień różnymi aspektami obecności drobnoustrojów, mającej nie tylko charakter szkoleniowy i poznawczy, ale także promującej młodych naukowców oraz wyniki ich badań. Tematyka wykładów adresowana będzie do specjalistów związanych z mikrobiologią naukowo i praktycznie. Zależy nam na umożliwieniu wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami uczelni wyższych, diagnostami i klinicystami. Chcielibyśmy, aby Konferencja była wydarzeniem odpowiadającym na aktualne problemy związane z obecnością drobnoustrojów w świecie człowieka.

Mamy nadzieję, że nasza Konferencja będzie kontynuacją współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy mikrobiologami różnych specjalności i klinicystami.

Zapraszamy Państwa do udziału w naszym spotkaniu, zarówno naukowym, jak i towarzyskim

w imieniu
Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska 

docFormularz zgłoszeniowy33 KB
docProgram Konferencji371.5 KB
docKomitet Naukowy Konferencji342.5 KB
docKomunikat 37 KB