Godziny Rektorskie dla Wydziału Farmaceutycznego

godziny 1
W związku z organizowanym Wydziałowym Zebraniem
Pracowników i Studentów z Kandydatem na Dziekana Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020, decyzją JM Rektora UMK dnia 12 kwietnia br. w godz. od 11:30 do 13:30 zostały ogłoszone godziny rektorskie.