Nasz naukowiec w PAN

dr hab. n. farm. Michał Marszałł, prof. UMKDr hab. n. farm. Michał Marszałł, prof. UMK, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego 14 stycznia 2016 r. odebrał nominację na członka Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018. Nominację wręczył profesor Witold Różyłło, dziekan Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

Komitet Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk jest samorządną reprezentacją nauk medycznych i nauk farmaceutycznych w zakresie terapii i nauk o leku, a w szczególności: farmakologii klinicznej i terapii, syntezy i analizy leku, biochemii i biotechnologii farmaceutycznej, technologii postaci leku i biofarmacji, farmakognozji, farmakogenetyki, farmakologii doświadczalnej i farmacji klinicznej.