Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego

imm WF 2015 7 października 2015 r. o godz. 13:15 w Auli A i B Collegium Medicum UMK przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy odbyła się uroczysta Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego.

Galeria zdjęć >>