Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym

Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym
w roku
akademickim 2015/2016
s
tudentów I roku Wydziału Farmaceutycznego
kierunków: analityka medyczna, farmacja i kosmetologia I i II stopnia.

Uprzejmie zapraszam na uroczystość Immatrykulacji, która odbędzie się w środę 7 października 2015 r. o godz. 13.15 w Auli A i B I p. przy ul. Jagiellońskiej 13, budynek A.

Bezpośrednio po Immatrykulacji odbędzie się spotkanie informacyjne z: Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego, Prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego ds. Studenckich (ok. 15 min.) oraz z Samorządem Studenckim i Przewodniczącymi Organizacji Studenckich (ok. 15 min.). W dalszej kolejności zostaną Państwo przeszkoleniw zakresiesystemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) – ok. 20 min.
Ze względu na podniosłość uroczystości, uprzejmie proszę o zadbanie o właściwy ubiór.
Proszę o przybycie i zajęcie wyznaczonych miejsc najpóźniej do godz. 13:00.
Obecność obowiązkowa.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Stefan Kruszewski