Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

stypendiaStypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 przyznawane będą w oparciu o przepisy:

- rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia     17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia  przyznawanych studentom,

  •  - art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572, z późn. zm.)


Warunki przyznawania stypendiów, wykaz osiągnięć branych pod uwagę przy ocenie wniosków oraz tryb ubiegania się o stypendia dostępne na:
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/
.  


Wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego oraz przesłać w wersji elektronicznej (jolanta.kulikowska@cm.umk.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2015.