Wolne od zajęć

godzinyDecyzją JM Rektora UMK dzień 5 czerwca 2015 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu nie będą również działały jednostki organizacyjne (administracyjne) Uniwersytetu. 
4 czerwca 2015 r. (Boże Ciało) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów oraz dniem wolnym od pracy dla pracowników. 
W dniach 6 oraz 7 czerwca 2015 r. zajęcia dydaktyczne odbywać się będą zgodnie z planem.