Mikrobiolog z Collegium Medicum w Bydgoszczy w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) logo Dr Aleksander Deptuła, adiunkt Katedry i Zakładu Mikrobiologii, 15 stycznia 2015 r. został wybrany do 11. osobowego Komitetu Koordynującego sieci HAI-Net (HAI-Net Coordination Committee) działającego w ramach Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Kandydatury do Komitetu mogły być zgłaszane przez przedstawicieli wszystkich 30. Krajów Członkowskich UE. Wpłynęło 16 kandydatur, a następnie rozpoczęła się procedura głosowania, która zakończyła się 15 stycznia 2015 r. Trzyletnia kadencja Komitetu rozpoczyna się w kwietniu 2015 r. Komitet pełni funkcję doradczą w działaniach ECDC dotyczących nadzoru nad zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną.

ECDC jest niezależną agencją unijną złożoną z ekspertów pochodzących z Krajów Członkowskich UE, zajmującą się nadzorem nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi w Europie oraz monitorowaniem zagrożeń dla zdrowia publicznego.