Uznanie osiągnięć Młodego Naukowca przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów logoZarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w 2014 roku przyznał Nagrodę Naukową im. prof. Edmunda Mikulaszka III stopnia dla dra Krzysztofa Skowrona z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nagroda przyznawana jest co dwa lata za prace doświadczalne z zakresu mikrobiologii, w tym wirusologii, bakteriologii, mikologii oraz immunologii infekcyjnej wykonane przez młodych pracowników nauki.
W konkursie mogą wziąć udział prace, których autorzy w czasie składania artykułu do opublikowania nie przekroczyli 35 roku życia i nie byli samodzielnymi pracownikami naukowymi w tym okresie.
Komisja Konkursowa miała do rozpatrzenia 14 wniosków.

Gratulujemy!!!