Uroczyste Zebranie Pracowników Wydziału Farmaceutycznego z okazji 30-lecia powołania Wydziału

Zebranie Pracowników Wydziału Farmaceutycznego z okazji  30-lecia powołania Wydziału zdjęcie 1Dnia 14 października 2014 roku Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Stefan Kruszewski zorganizował w auli nr 35 Budynku Farmacji uroczyste zebranie wszystkich pracowników Wydziału Farmaceutycznego. Zebranie zwołano w związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 30-lecia powołania Wydziału Farmaceutycznego w Bydgoszczy, potrzebą uhonorowania odchodzących na emeryturę profesorów, oraz wręczenia listów gratulacyjnych osobom najdłużej pracującym na Wydziale. Zebranie poprzedzało uroczystości otwarcia utworzonego na Wydziale Farmaceutycznym Ogrodu Roślin Leczniczych i Kosmetycznych.

Zebranie Pracowników Wydziału Farmaceutycznego z okazji  30-lecia powołania Wydziału zdjęcie  2Zebranie otworzył dziekan Wydziału prof. dr hab. Stefan Kruszewski, który powitał wszystkich zebranych, w tym przybyłych gości zebrania m.in.: JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna, Prorektora ds. Collegium Medicum prof. dr. hab. Jana Styczyńskiego, Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Kornelię Kędziora-Kornatowską, Zastępcę Kanclerza ds. Collegium Medicum mgr Magdalenę Brończyk, Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy mgr. inż. Jacka Krysia, Zastępcę Kwestora ds. Collegium Medicum mgr Marzenę Ruczyńską, Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej dr. Krzysztofa Nierzwickiego. Następnie Dziekan odczytał list od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pani Ewy Mes – uhonorowanej ostatnio przez Okręgową Pomorsko-Kujawską Radę Aptekarską tytułem Honorowy Aptekarz. W swym liście pani Wojewoda skierowała m.in. słowa uznania za dbanie o rozwój nauki i upowszechnianie najnowszych osiągnięć. Następnie przesłania do pracowników Wydziału skierowali kolejno JM Rektor, Prorektor ds. Collegium Medicum oraz Dziekan Wydziału. Rektor i Prorektor w swych wystąpieniach wskazywali na znaczące osiągnięcia Wydziału Farmaceutycznego, zwłaszcza w ostatnim okresie: wysoki poziom naukowy, uzyskanie kategorii naukowej A, uzyskanie dwóch uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Informacje zawarte w wystąpieniach Rektora i Prorektora uzupełnił Dziekan Wydziału oraz podziękował za wkład wszystkich pracowników w rozwój Wydziału, mówiąc m.in. „na sukcesy Wydziału złożył się zbiorowy wysiłek nas wszystkich nauczycieli i nienauczycieli, każdy pracownik Wydziału w zakresie swych kompetencji i możliwości przyczynił się do rozwoju Wydziału”.

Zebranie Pracowników Wydziału Farmaceutycznego z okazji  30-lecia powołania Wydziału zdjęcie 3W dalszej części uroczystości Rektor, Prorektor i Dziekan wręczyli kwiaty, upominki i złożyli podziękowania odchodzącym na emeryturę profesorom: prof. dr hab. Irenie Matławskiej oraz prof. dr. hab. Mieczysławowi Uszyńskiemu. Zakończenie pracy prof. dr hab. Ireny Matławskiej, wieloletniej kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji, miało charakter symboliczny - zbiegło się z otwarciem Ogrodu Roślin Leczniczych i Kosmetycznych.

Z kolei Dziekan wręczył listy gratulacyjne oraz upominki, a Rektor i Prorektor złożyli gratulacje najdłużej pracującym na Wydziale osobom. Uhonorowani zostali: prof. dr hab. Eugenia Gospodarek, dr Ewa Grabarczyk, dr Magdalena Lampka, prof. dr hab. Ryszard Oliński, prof. dr hab. Danuta Rość, dr Małgorzata Wyszomirska-Gołda, prof. dr hab. Ewa Żekanowska, Halina Chmielewska, mgr Barbara Góralczyk, mgr Piotr Kaczorowski, Danuta Szpyra, Małgorzata Wiśniewska.

W dalszej części zgromadzeni wysłuchali bardzo interesującego wykładu wygłoszonego przez prof. dr. hab. Bronisława Grzegorzewskiego „Rozwój organizacyjny naukowo-dydaktyczny Wydziału Farmaceutycznego”. Po wykładzie wysłuchano koncertu Chóru Collegium Medicum pod dyrekcją prof. dr. hab. Janusza Staneckiego.

Rektor, Prorektor, Dziekan oraz dr Maciej Balcerek udzielili wywiadu obecnej na uroczystościach Telewizji Bydgoszcz. Wywiady zostały wyemitowane w ramach programu „Zbliżenia” w dniu 14 października 2014 r.
Można je obejrzeć na stronie >>  

Galeria zdjęć >>