"Gra o staż"

Magdalena Domosławska grasz o staż zdjęcieMagdalena Domosławska, studentka V roku farmacji wzięła udział w 19 edycji ogólnopolskiego konkursu „Grasz o staż”. Za wykonanie zadania Formulacja- stała postać leku, dotyczące jednego z działów podejmowanych na zajęciach z Technologii Postaci Leku, wygrała dwumiesięczny płatny staż w grupie ADAMED w Dziale Formulacji. 
Czym jest Grasz o staż?
"Grasz o staż" jest ogólnopolskim konkursem organizowanym przez PwC oraz "Gazetę Wyborczą". Co roku umożliwia spotkanie pracodawców z wyróżniającymi się na rynku studentami i absolwentami.
Konkurs przebiega w dwóch etapach. Najpierw uczestnicy rozwiązują od 1 do 3 zadań konkursowych, które są następnie oceniane przez fundatorów praktyki. Zadania mają charakter case studies. Żeby je rozwiązać, należy wykazać się wiedzą z danego tematu, pomysłowością oraz kreatywnością. Osoby, które wykonały zadania najlepiej przechodzą do kolejnego etapu, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna. Po tym etapie zostają wyłonieni laureaci konkursu.
Poprzez konkurs, młodzi ludzie z całej Polski mają okazję spróbować swoich sił w grze o płatne, merytoryczne praktyki w najbardziej renomowanych firmach oraz organizacjach rządowych i pozarządowych. Oprócz tego na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody dodatkowe, których celem jest zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy.