NAJLEPSZY STUDENT, ABSOLWENT 2013/2014

Zgodnie  z § 20 Zarządzenia nr 55 Rektora UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień najlepszych absolwentów oraz studentów, wnioski (w formie tradycyjnej oraz elektronicznej) do tytułu najlepszego absolwenta i studenta Uniwersytetu w roku akademickim 2013/2014 oraz do wyróżnienia za osiągniecie w danej dyscyplinie znaczącej pozycji na arenie międzynarodowej, można składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego w terminie do 29.08.2014 r.
docwnioski >>42.00 KB