Nagroda za plakat na sympozjum “Plants in Pharmacy & Nutrition”

mariusz Zapadka - Nagroda za plakat na sympozjum “Plants in Pharmacy & Nutrition”W dniu 30 maja 2014 r. na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odbyło się międzynarodowe sympozjum “Plants in Pharmacy & Nutrition” - The International Young Scientists Symposium. Tematami wiodącymi Sympozjum były m.in. fitochemia i fitoterapia, biologiczna aktywność i wartość odżywcza produktów roślinnych, biotechnologia roślin jadalnych i leczniczych, zastosowanie surowców roślinnych w przemyśle farmaceutycznym, a także w medycynie ludowej i tradycyjnym żywieniu regionalnym.

Spośród autorów prac zaprezentowanych w sesji plakatowej pierwszą  nagrodę zdobył Mariusz Zapadka - student V roku farmacji Collegium Medicum UMK za pracę pt. „Multivariate modeling of quantitative relationships between structure and different pharmacological activity of natural flavonoids”. Mariusz Zapadka przedstawił wyniki pracy magisterskiej realizowanej w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej pod kierunkiem dr Bogumiły Kupcewicz. W sympozjum uczestniczyli także Karolina Pogoda i Aleksandra Polak, Marta Matusiak (studentki V roku kierunku farmacja) oraz Jacek Wandas (student V roku kierunku analityka medyczna) prezentując wyniki swoich badań.