Nasza studentka wyróżniona

Wisniewska dyplom Fluorescence spectroscopy: evaluation of the utility of athlete’s foot and onychomicosis diagnosticsAgnieszka Wiśniewska, studentka V roku analityki medycznej oraz III roku kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego, otrzymała nagrodę podczas międzynarodowej anglojęzycznej konferencji w Białymstoku za prezentację pracy „Fluorescence spectroscopy: evaluation of the utility of athlete’s foot and onychomicosis diagnostics”.

Bialystok International Medical Congress for Young Scientists dedykowany był młodym naukowcom, którzy w języku angielskim prezentowali swój dotychczasowy dorobek naukowy.

Autorka wyróżnionej pracy działa w Kole Naukowym Fotoniki Biomedycznej przy Katedrze i Zakładzie Laseroterapii i Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Serdecznie gratulujemy!