Rzecznik od mediacji

Bartłomiej Chludziński zdjęcieBartłomiej Chludziński z Wydziału Prawa i Administracji został rzecznikiem akademickim UMK.
Rzecznik akademicki (Academic Ombudsman) jest osobą, do której można się zgłosić w każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania Uczelni. Przede wszystkim ma pomagać w polubownym rozwiązywaniu sporów pomiędzy studentami, doktorantami i pracownikami UMK. Rzecznik akademicki będzie urzędował w Collegium Medicum UMK w każdy II i IV czwartek miesiąca (począwszy od 9 stycznia 2014 r.) w godz. 10:00-14:00 w budynku Klubu Inicjatyw Studenckich (pok. 3) przy ul. 3. Maja 3 w Bydgoszczy. Zainteresowani są proszeni o umówienie się drogą elektroniczną (e-mail: ombudsman@umk.pl">ombudsman@umk.pl) bądź telefoniczną (tel. 661 910 878).
Warto podkreślić, że dotychczas funkcja rzecznika akademickiego została uruchomiona tylko na jednej uczelni w Polsce, Uniwersytecie Warszawskim.