Folia Medica Copernicana

Profesor Grażyna Odrowąż-Sypniewska - zdjęcieProfesor Grażyna Odrowąż-Sypniewska, kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, została powołana przez Prorektora ds. Collegium Medicum do pełnienia funkcji redaktora naczelnego nowopowstałego czasopisma naukowego Collegium Medicum UMK pt. „Folia Medica Copernicana”.

Czasopismo, o ściśle naukowym charakterze, powstało z inicjatywy prof. dr hab. n. med. Jacka Kubicy, Dziekana Wydziału Lekarskiego. W skład redakcji poza osobą redaktor naczelnej wchodzą: dr n. med. Magdalena Krintus z Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz dr hab. n. med. Marek Koziński z Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. Komitet naukowy czasopisma ma międzynarodowy charakter.

- Pismo jest wydawane w języku angielskim - mówi prof. Odrowąż-Sypniewska - ze względu na to, że będziemy dokładać starań aby uzyskać tzw. Impact Factor, a zależy on od liczby cytowań, umiędzynaradawiamy jego charakter. Zakładamy, że w okresie dwóch lat uda nam się osiągnąć założony cel. Pismo będzie wydawane jako kwartalnik. Stawiamy na jakość kwartalnika, stąd w większości publikowane będą prace oryginalne w dość szerokiej gamie medycznej oraz prace poglądowe, w dużej mierze na zamówienie Redakcji, przygotowane przez autorów ekspertów w danej dziedzinie medycyny, czy w dziedzinie biomedycznej. Będziemy poruszać się w problematyce medycyny ogólnej, farmacji, immunologii, hematologii, toksykologii, endokrynologii, onkologii, biochemii klinicznej, pielęgniarstwa, analityki i medycyny laboratoryjnej.

- Pismo na ten moment ma charakter lokalny, niemniej do publikacji zapraszamy szerokie grono ekspertów. Nie zamykamy się tylko w uczelnianym gronie, co nie znaczy że nie będziemy rygorystycznie przestrzegać recenzowania prac - dodaje redaktor naczelna.

Pierwszy numer czasopisma ukaże się z końcem czerwca br.