Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych

STDL 250pxStudenci Analityki Medycznej łączą się!
Po raz pierwszy na naszej uczelni studenci Analityki Medycznej posiadają własną organizację studencką pod nazwą „Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Bydgoszcz” (STDL Bydgoszcz). Oficjalne wpisanie do rejestru uczelnianych organizacji studenckich nastąpiło 16 stycznia 2013 r. przez Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej Prof. dr. hab. Andrzeja Sokala.

Przedstawiciele grupy założycielskiej STDL Bydgoszcz, chcieliby uświadomić wszystkim studentom jak ważna jest wspólna walka o poprawę przyszłości diagnostów laboratoryjnych. Zwiększenia świadomości społeczeństwa dotyczącej pracy analityków medycznych w laboratorium. Zjednoczenie studentów analityki medycznej już na poziomie uczelni ma szanse lepiej przygotować przyszłych absolwentów do odnalezienia się na rynku pracy.

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych stawia sobie następujące cele:

  • Rozwój studentów: Organizacja wyjazdów do miejscowych i pozamiejscowych, nowoczesnych
    i wysoce wyspecjalizowanych laboratoriów, nie tylko medycznych. Spotkania z profesorami różnych specjalności, którzy przedstawią nowe trendy w nauce.
  • Promocja kierunku: Niezwykle ważny aspekt ze względu na brak wiedzy zwykłych ludzi o pracy diagnosty laboratoryjnego. Uświadamianie maturzystów wybierających kierunek studiów, jak wiele możliwości daje skończenie analityki medycznej.
  • Zwiększenie przepływu informacji między studentami: m.in. na temat zmian w prawie dotyczącym diagnostów, specjalizacji, konferencji i kół naukowych. Przekazywanie dobrych rad i pomocy naukowych młodszym rocznikom, integracja.

Więcej informacji
na stronie internetowej STDL Bydgoszcz www.stdl.cm.umk.pl
lub pod adresem: stdl@cm.umk.pl