Potrójny sukces Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

W tegorocznym konkursie prac dyplomowych Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, na który zgłoszono 12 prac doktorskich i rekordową liczbę 33 prac magisterskich, nagrodzone zostały dwie prace doktorskie i jedna praca magisterska realizowane w jednostkach Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu.

W grupie prac doktorskich, drugą nagrodę przyznano dr Lenie Nowak - Łoś za pracę pt. „Występowanie czynników prozapalnych i krążących kompleksów immunologicznych w surowicach kobiet z poronieniami nawykowymi”. Praca była realizowana w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, a jej promotorem była prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska – kierownik wymienionej jednostki.

Nagrodę trzecią przyznano dr Tomaszowi Bogiel za pracę pt. „Charakterystyka szczepów Pseudomonas aeruginosa opornych na karbapenemy”, wykonaną pod promotorstwem dr hab. Eugenii Gospodarek, prof. UMK – kierownika Katedry i Zakładu Mikrobiologii.

W grupie prac magisterskich, druga nagroda została przyznana mgr Joannie Jaworskiej - absolwentce analityki medycznej - za pracę pt. „Lekowrażliwość oraz podobieństwo genetyczne szczepów Escherichia coli izolowanych z krwi”. Opiekunem pracy była dr n. med. Patrycja Zalas–Więcek, adiunkt Katedry i Zakładu Mikrobiologii kierowanej przez dr hab. Eugenię Gospodarek, prof. UMK.

Na uwagę zasługuje fakt, iż tegoroczny konkurs cechował bardzo wysoki poziom, jak informuje dr hab. Bogdan Solnica, prof. UJ – Przewodniczący Komitetu Konkursowego. Zdecydowana większość zgłoszonych na konkurs prac uzyskała wysokie oceny recenzentów, natomiast wszystkie zwycięskie prace ocenione zostały przez recenzentów jako wyróżniające.