Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK

dr n. med. Mirosława FelsmannDyrektor Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK:
dr n. med. Mirosława Felsmann
e-mail: miroslawa.felsmann@cm.umk.pl 
tel. 601-299-824

adres:
ul. Kurpińskiego 19
85-096 Bydgoszcz

tel. ...
e-mail: ...  1. Co nowego w CSM?

  2. Pracownicy CSM

  3. Wyposażenie CSM

  4. Program Rozwojowy Tworzenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznych UMK CM

  5. Szkolenia kadry dydaktycznej

  6. Regulamin CSM

  7. Dydaktyka w CSM

  8. Zajęcia dodatkowe dla studentów (w przygotowaniu)

  9. Materiały dydaktyczne dla studentów (w opracowaniu)

  10. Badania naukowe (w przygotowaniu)Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK realizuje cele i zadania w zakresie wieloprofilowego wdrażania w Collegium Medicum UMK metod nauczania opartych na symulacji medycznej, zgodnie z Programem Rozwojowym Collegium Medicum UMK. (Uchwała nr 119 Senatu UMK z dnia 20 czerwca 2017 r.)Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK zostało utworzone w ramach projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”, realizowanego na podstawie umowy z dnia 1 marca 2016 r. nr POWR.05.03.00-00-0004/15-00 w ramach Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

INFORMACJE O PROJEKCIE
"Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej
w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika" >>


Projekt realizuje: Zespół ds. realizacji projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”