Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień - zdjęcieDyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
tel. (48 52) 585-39-19


al. Powstańców Wielkopolskich 46, 85-090 Bydgoszcz
budynek Domu Studenckiego nr 3, pok. 013-015
tel. (48) 52 585-38-90
fax (48) 52 585-39-50
e-mail: studiesinenglish@cm.umk.pl  

Pracownicy Sekretariatu:

 • Kierownik Sekretariatu Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK:
  mgr Natalia Gliniecka-Kucybała, tel. (48) 52 585-38-90, e-mail: ngliniecka@cm.umk.pl

 • Specjalista:
  mgr Ewa Grabowska-Kutowińska, tel. (48) 52 585-54-87, e-mail: ewa.grabowska@cm.umk.pl

 • Specjalista:
  mgr Ewelina Polny, tel. (48) 52 585-38-92, e-mail: ewelina.polny@cm.umk.pl 

 • Samodzielny referent:
  mgr Anna Krupa, tel. (48) 52 585-38-91, e-mail: anna.krupa@cm.umk.plCentrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK (Centre for Medical Education in English in Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum in Bydgoszcz) zostało utworzone 1 marca 2012 r.  jako centrum dydaktyczno-badawcze będące jednostką ogólnouczelnianą Collegium Medicum UMK.
Zarządzenie nr 31 Rektora UMK z dnia 28 lutego 2012 r.

Zakres działalności Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK obejmuje organizację, planowanie, obsługę administracyjną, dysponowanie środkami finansowymi, dbanie o właściwy poziom zajęć dydaktycznych oraz nadzór nad kształceniem w języku angielskim na kierunkach studiów prowadzonych na wydziałach Collegium Medicum UMK.

Informacje o studiach w języku angielskim >> Egzaminy specjalizacyjne z języka angielskiego dla lekarzy
Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK nie prowadzi egzaminów specjalizacyjnych z języka angielskiego dla lekarzy.
Egzaminy specjalizacyjne organizuje Zakład Lingwistyki Stosowanej >>