Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM
Kancelaria Niejawna Collegium Medicum

ul. Jagiellońska 15, budynek F, III piętro, pokój 86 
tel. 52 585-37-77
fax 52 585-33-08
e-mail: kancelaria.niejawna@cm.umk.pl  

Główny specjalista - Kierownik Kancelarii Niejawnej Collegium Medicum: inż. Zbigniew Grzegorczyk
e-mail: zbigniew.grzegorczyk@cm.umk.pl

Kancelaria Niejawna dla interesantów jest czynna w następujących dniach:

  • wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 9:00 – 12:00W/w dniach i godzinach jest możliwość korzystania ze stanowiska komputerowego przeznaczonego do wytwarzania i przechowywania dokumentów niejawnych.

pdfPodstawowe informacje dla pracowników CM z zakresu ochrony informacji niejawnych552.52 KB

pptSzkolenie doskonalące z zakresu ochrony informacji niejawnych660.00 KB

pdfSzkolenie doskonalące z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych oraz przeciwdziałania korupcji2.04 MB

Zasadnicze zadania Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM:

  1. Prowadzenie Kancelarii Niejawnej Collegium Medicum.
  2. Udostępnianie dokumentów niejawnych osobom upoważnionym, a także bezpośredni nadzór nad ich obiegiem oraz tworzeniem i przechowywaniem przez wykonawców.
  3. Ścisła współpraca z Zespołem Ochrony Informacji Niejawnych UMK w zakresie OIN.