Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji CM

ul. Jagiellońska 13, Budynek D, p. 07
tel. (52) 585-34-54
e-mail: inwentaryzacja@cm.umk.pl

  • Beata Cholewińska - specjalista