Dział Zaopatrzenia CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F
tel. 52 585-33-33, fax 52 585-33-35
e-mail: zaopatrzenie@cm.umk.pl
pokój 47 (II piętro)

 • KIEROWNIK: mgr inż. Mirosław Malec, tel. 52 585-33-33
  mmalec@cm.umk.pl  
  Organizowanie i planowanie pracy działu, stały nadzór nad jego funkcjonowaniem.

 • Z-CA Kierownika: mgr inż. Magdalena Gertych, tel. 52 585-33-33
  magda.gertych@cm.umk.plpokój 48 (II piętro)

 • mgr inż. Maja Gertych, tel. 52 585-33-36
  maja@cm.umk.pl  
  Zakup materiałów laboratoryjnych szklanych i plastikowych, pipet automatycznych, drobnych akcesoriów i urządzeń laboratoryjnych.

 • inż. Daria Rospłochowska, tel. 52 585-33-36
  daria.rosplochowska@cm.umk.pl  
  Zakup przyrządów i narzędzi laboratoryjnych i medycznych, odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej, sprzętu ppoż. i BHP, sprzętu sportowego.

 • mgr Dorota Zdrojewska, tel. 52 585-33-68
  zdrojewska@cm.umk.pl 
  Zakup mebli biurowych i laboratoryjnych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, druków akcydensowych, kosmetyków, drobnego sprzętu, narzędzi i akcesoriów używanych w kosmetologii, zakup urządzeń biurowych.

 • Ewelina Paulińska, tel. 52 585-33-68
  epaulinska@cm.umk.pl 
  Zakup środków czystości, środków do dezynfekcji, artykułów do sprzątania, zwierząt laboratoryjnych, pasz, art. ogrodniczych, art. wyposażenia mieszkań, art. spożywczych.pokój 49 (II piętro)

 • mgr Karolina Barczyńska, tel. 52 585-33-38
  karolinabarczynska@cm.umk.pl 
  Zakup aparatury medycznej i naukowej, specjalistycznego wyposażenia szpitalnego, urządzeń laboratoryjnych, pomocy dydaktycznych, fantomów, sprzętu i oprogramowania komputerowego.

 • inż. Magdalena Oleszko, tel. 52 585-33-38
  magdalena.oleszko@cm.umk.pl 
  Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu fotograficznego, aparatury medycznej i naukowej, urządzeń laboratoryjnych.

 • mgr Monika Artkop, tel. 52 585-38-18
  monika.artkop@cm.umk.pl
  Zakup materiałów elektrycznych, metalowo-hydraulicznych, stolarskich, malarsko-budowlanych, narzędzi w tym elektrotechnicznych, sprzętu AGD, RTV.

 • Jolanta Suchomska-Wiza, tel. 52 585-34-63
  jolasuchomska@cm.umk.pl
  Zakup odczynników i substancji chemicznych, leków, materiałów opatrunkowych, preparatów farmaceutycznych, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu etylowego skażonego.

 • mgr Małgorzata Bukowska, tel. 52 585-34-63
  malgorzata.bukowska@cm.umk.pl
  Zakup odczynników i substancji chemicznych, leków, preparatów farmaceutycznych, środków odurzających, psychotropowych, prekursorów, alkoholu etylowego skażonego, roślin i ziół wykorzystywanych w farmacji.