Dział Spraw Pracowniczych CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F (III piętro)

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych CM: mgr Agnieszka Mróz
pokój 68, tel. 52 585-33-27, fax 52 585-38-37
e-mail: kadry@cm.umk.pl

Z-ca kierownika: mgr Mariola Mamys
m.mamys@cm.umk.pl
pokój 64
tel. 52 585-33-29

 • zastępstwo kierownika podczas nieobecności
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań, analiz i stanów zatrudnieniaNIP Collegium Medicum UMK do zwolnień lekarskich 554-261-77-97Pliki do pobrania:

 1. docKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie44.50 KB
 2. docOświadczenie art. 109 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym25.5 KB
 3. docKwestionariusz osobowy33.00 KB
 4. docOświadczenie o miejscu pracy26.5 KB
 5. docOświadczenie o opiece nad dzieckiem26.00 KB
 6. docWzór Karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika64.50 KB
 7. xlsRozliczenie nadgodzin dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych18.50 KB
 8. xlsRozliczenie nadgodzin18.50 KB
 9. docWniosek o udzielenie urlopu dla nauczyciela akademickiego30.00 KB
 10. docWniosek o zmianę terminu urlopu dla nauczyciela akademickiego30.50 KB
 11. docWniosek urlopowy dla kierowników administracji i stanowisk samodzielnych w administracji32.5 KB
 12. docWniosek urlopowy dla pracowników podległych kierownikom28.5 KB
 13. docWniosek o pozostanie w pracy po godzinach27.5 KB
 14. docNOWY wniosek o wydanie delegacji służbowej27.5 KBObsługa kadrowa pracowników:

mgr Mariola Mamys - z-ca kierownika
m.mamys@cm.umk.pl
pokój 64
tel. 52 585-33-29

Obsługa kadrowa
nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

 • Katedra i Klinika Rehabilitacji

 • Katedra Fizjoterapii
  • Zakład Fizjoterapii Klinicznej,
  • Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej,
  • Zakład Podstaw Fizjoterapii
  • Zakład Terapii Manualnej
 • Katedra Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej
  • Klinika Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej
 • Katedra Zdrowia Publicznego
  • Zakład Ekonomiki Zdrowia
  • Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego
  • Zakład Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia
  • Zakład Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Społecznego

 • Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii
 • Katedra i Zakład Muzykoterapii
 • Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej

 • Zakład Biologii Układu Wzrokowego
 • Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa
 • Zakład Neurotraumatologiilic. Justyna Gralak
j.gralak@cm.umk.pl
pokój 64
tel. 52 585-36-72

Obsługa kadrowa
nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Lekarskim:

 • Wydział Lekarski

 • Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
 • Katedra i Klinika Chorób Oczu
 • Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii
 • Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

 • Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • I Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii
  • Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci
 • Katedra Biologii Medycznej
  • Zakład Biologii Medycznej
  • Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska
 • Katedra Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 • Katedra Endokrynologii i Diabetologii
  • Klinika Endokrynologii i Diabetologii
  • Klinika Rehabilitacji Metabolicznej
 • Katedra Farmakologii i Terapii
  • Zakład Farmakologii i Terapii
  • Pracownia Biotechnologii
 • Katedra Fizjologii
  • Zakład Fizjologii Człowieka
  • Zakład Neuroimmunologii
 • Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
  • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
  • Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej
  • Zakład Podstaw Medycyny Klinicznej
 • Katedra Medycyny Sądowej
  • Zakład Medycyny Sądowej
  • Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej
  • Interdyscyplinarna Pracownia Rekonstrukcji i Oceny Skutków Wypadków Komunikacyjnych
 • Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
  • Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
  • Oddział Kliniczny Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
  • Pracownika Nieinwazyjnej Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego
 • Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
  • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
  • Zakład Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi

 • Klinika Kardiochirurgii
 • Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej
 • Klinika Neurologii

 • Katedra i Zakład Genetyki Molekularnej Komórki

 • Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego
 • Zakład Optometrii

 • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
 • Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

 • Katedra i Klinika Geriatrii

 • Katedra Chirurgii Onkologicznej
  • Klinika Chirurgii Onkologicznej
  • Oddział Kliniczny Chorób Piersi
 • Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych
  • Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych
  • Zakład Pielęgniarstwa Gastroenterologicznego
 • Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania
  • Klinika Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania
 • Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii
  • Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego
  • Zakład Higieny i Epidemiologii
 • Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof
  • Klinika Medycyny Ratunkowej
  • Zakład Medycyny Katastrof
 • Katedra Neuropsychologii Klinicznej
  • Zakład Neuropsychologii Klinicznej
 • Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego
  • Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych
  • Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego
  • Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego
  • Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej
 • Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego
  • Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego
  • Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego
  • Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
  • Zakład Pielęgniarstwa Społecznego
  • Zakład Teorii Pielęgniarstwa
 • Katedra Położnictwa
  • Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii
  • Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologii
  • Pracownia Podstaw Opieki Położniczej
 • II Katedra Kardiologii
  • Klinika Kardiologii

 • Klinika Foniatrii i Audiologii
 • Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

 • Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej
 • Katedra i Zakład Chemii Środków Spożywczych
 • Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej
 • Katedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej
 • Katedra i Zakład Promocji Zdrowia
 • Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej
 • Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki

 • Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
 • Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii
 • Zakład Podstaw Prawa Medycznego
 • Zakład Pozytonowej Tomografii Emisyjnej i Diagnostyki Molekularnej
 • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 • Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej
 • Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnejmgr Beata Wilczyńska
beata.wil@cm.umk.pl
pokój 64
tel. 52 585-38-36

Obsługa kadrowa
nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Lekarskim:

 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologi Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

 • Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
  • Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej
 • Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
  • Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii
  • Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
  • Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej
 • Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii
  • Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
  • Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego
 • Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii
  • Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii
  • Pracownia Biologii Molekularnej Skóry, Immunodermatologii i Dermatopatologii
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Farmakologii Skóry
 • Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
  • Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
  • Oddział Kliniczny Pediatrii i Nefrologii
  • Pracownia Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej
 • Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
  • Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
  • Oddział Kliniczny Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
  • Zakład Profilaktyki Żeńskich Narządów Płciowych
 • Katedra Psychiatrii
  • I Klinika Psychiatrii
  • II Klinika Psychiatrii
 • Katedra Urologii
  • klinika Urologii Ogólnej i Onkologicznej
  • Zakład Inżynierii Tkankowej
  • Zakład Medycyny Regeneracyjnej

 • Klinika Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy
 • Klinika Hematologii

 • Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
 • Katedra i Zakład Biochemii
 • Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej
  • Laboratorium Genetyczne
 • Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
 • Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego
 • Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej
 • Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 • Zakład Genoterapii
 • Zakład Lingwistyki Stosowanej

nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Farmaceutycznym

nauczycieli akademickich zatrudnionych w Jednostkach Międzywydziałowychlic. Ewa Gromadzka
ewa.gromadzka@cm.umk.pl
pokój 65
tel. 52 585-36-88

Obsługa kadrowa
pracowników obsługi i pracowników bibliotecznych
pracowników naukowo-technicznych

pracowników inżynieryjno-technicznychlic. Katarzyna Wołoszczuk
katarzyna.woloszczuk@cm.umk.pl 
mgr Iwona Wierzchowska (urlop wychowawczy)
pokój 65
tel. 52 585-36-88

Obsługa kadrowa
pracowników administracji