Stała Komisja Likwidacyjna Specjalistyczna

W Collegium Medicum istnieje możliwość pozyskania przez jednostki organizacyjne używanej sprawnej aparatury medycznej z jednostek, w których jest ona zbyteczna. Urządzenia są kwalifikowane do dalszego użytkowania pod względem technicznym przez Dział Serwisu Aparatury CM.

Przekazanie aparatury następuje na podstawie druku zmiany miejsca użytkowania (docpobierz tutaj >>30.50 KB).
Szczegółowych informacji na temat formalności związanych z przekazaniem udziela Sekcja Księgowości Majątkowej CM, tel. 52 585-33-46 (47)

Jednostki organizacyjne CM, chcące przekazać używaną sprawną aparaturę medyczną mogą przekazywać swą ofertę na adres e-mail: komisjalikwidacyjna@cm.umk.pl 

docWNIOSEK O LIKWIDACJĘ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU >> (proszę drukować dwustronnie)42.50 KB

Bieżącą ofertę zawiera poniższa tabela.
Informacji o sprzęcie udziela bezpośrednio jednostka wskazana w tabeli.

L.p.

Nazwa i opis

Osoba kontaktowa/jednostka

data zamieszczenia ogłoszenia

1.      
2.      
3.      

Stała Komisja Likwidacyjna Specjalistyczna:

  • przewodniczący: mgr inż. Leszek Wasielewski
  • członkowie: mgr inż. Tomasz Ceranowski, inż. Maciej Kojro, Adam Kornowski.

Zasady likwidacji środków trwałych w Collegium Medicum w Bydgoszczy określa pismo okólne Nr 14/10 Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Collegium Medicum z dnia 19 marca 2010 r.