Dział Organizacji CM

 • mgr Tomasz Ossowski - Kierownik
  ul. Jagiellońska 13, budynek D, p. 08
  e-mail: oiz@cm.umk.pl
  tel. 52 585-33-41
 • mgr Marzena Sowa - specjalista
  ul. Jagiellońska 13, budynek D, p. 08
  e-mail: marzena.sowa@cm.umk.pl
  tel. 52 585-38-95
  • bieżące przygotowywanie i korekta informacji zamieszczonych na stronie internetowej Uczelni w języku angielskim
  • tłumaczenie na język angielski suplementów do dyplomów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sprawdzanie odpisów dyplomów w języku angielskim
  • wykonywanie tłumaczeń z - i - na język angielski na potrzeby Biura Prorektora ds. Collegium Medicum oraz Sekretariatu Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum
  • przygotowywanie informacji o Collegium Medicum w języku angielskim