Administracja CM

Z-ca Kanclerza ds. Collegium Medicum

Sekretariat Prorektorów w Collegium Medicum (Biuro Prorektora ds. Collegium Medicum)

Dział Dydaktyki CM
Dział Informatyczny CM
Dział Nauki CM
Dział Organizacji CM
_Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM
Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM
Dział Socjalny CM
Dział Spraw Pracowniczych CM
_Dział Wydawnictw CM (zlikwidowany)
Dział Zaopatrzenia CM
_Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM
Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM

Sekretariat Ogólny CM
Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum

Zespół Radców Prawnych CM
Zespół ds. BHP i Ppoż. CM
Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej CM
Zespół ds. Planowania i Analiz CM
Zespół ds. Zamówień Publicznych CM

Samodzielne Stanowisko ds. Analizy Jakości Kształcenia CM
Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji CM
Samodzielne Stanowisko ds. Kształcenia Podyplomowego CM
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych CM
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM
Audytor Wewnętrzny

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum

Dział Administracyjno-Gospodarczy CM
Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich CM
Dział Energetyki CM
Dział Promocji i Informacji CM
Dział Remontów i Inwestycji CM
Dział Serwisu Aparatury CM
_Zespół ds. realizacji projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”

Z-ca Kwestora ds. Collegium Medicum

Dział Finansowy CM
Dział Księgowości CM
    Sekcja Księgowości Majątkowej CM
Dział Płac CM