Administracja CM

Z-ca Kanclerza ds. Collegium Medicum

Biuro Prorektora ds. Collegium Medicum
Dział Dydaktyki CM
Dział Informatyczny CM
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą CM
Dział Organizacji CM
Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM
Dział Socjalny CM
Dział Spraw Pracowniczych CM
Dział Wydawnictw CM
Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM
Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum
Zespół Radców Prawnych CM
Zespół ds. BHP i Ppoż. CM
Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej CM
Zespół ds. Zamówień Publicznych CM
Samodzielne Stanowisko ds. Analizy Jakości Kształcenia CM
Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji CM
Samodzielne Stanowisko ds. Kształcenia Podyplomowego CM
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych CM
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM
Audytor Wewnętrzny

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum

Dział Administracyjno-Gospodarczy CM
Dział Aparatury Naukowej CM
Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich CM
Dział Energetyki CM
Dział Promocji i Informacji CM
Dział Remontów i Inwestycji CM
Dział Zaopatrzenia CM
Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM
Sekretariat Ogólny CM
Zespół ds. realizacji projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”

Z-ca Kwestora ds. Collegium Medicum

Dział Finansowy CM
Dział Księgowości CM
Dział Księgowości Majątkowej CM
Dział Płac CM
Zespół ds. Planowania i Analiz CM