Inżynieria biomedyczna - studia I stopnia

  Limit przyjęć 2017/2018    Minimalna liczba punktów 2017/2018 
studia stacjonarne: 45 osób
studia stacjonarne: 25,2 pkt.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
Konkurs świadectw maturalnych
 biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka    poziom rozszerzony, p = 1
 albo
 poziom podstawowy, p = 0,6 

pdf Szczegółowe zasady rekrutacji na Inżynierię biomedyczną346.99 KB



INŻYNIER NA UCZELNI MEDYCZNEJ? zdjęcie grupy studentów

Owszem, Inżynieria Biomedyczna jest bowiem nową interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki, która leży na styku nauk medyczno - biologicznych i technicznych. Zgodnie z opinią  WHO (World Health Organization) zalicza się ją do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Inżynieria biomedyczna opiera się o dwa podstawowe filary. Pierwszy z nich to wykorzystanie możliwości współczesnej techniki w służbie człowiekowi, a drugi to stymulowanie rozwoju medycyny poprzez dostarczanie odpowiednio zaawansowanych narzędzi i metod badawczych.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INŻYNIERIĘ BIOMEDYCZNĄ W COLLEGIUM MEDICUM UMK W BYDGOSZCZY?

Od roku akademickiego 2014/2015 Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK uruchomił Inżynierię biomedyczną jako kierunek studiów wyższych. Tym samym otworzył drogę do kształcenia międzyuczelnianego, wspólnie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. Stworzona na bazie dwóch uniwersytetów platforma naukowo-dydaktyczna stała się gwarantem wysokiego poziomu kształcenia i rozwoju kierunku studiów.

SKOŃCZYLIŚCIE STUDIA I CO DALEJ?

Obszar Inżynierii Biomedycznej jest bardzo szeroki i znacznie przekracza skalę kompetencji pojedynczych specjalistów. W wyniku tego regułą w tej dziedzinie jest praca w interdyscyplinarnych zespołach, łączących, na przykład, elektroników, informatyków, specjalistów od technologii materiałowych i farmaceutów. Wszechstronność i interdyscyplinarność Inżynierii biomedycznej pozwoli absolwentom studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku użytkowników sprzętu medycznego. Odnajdą się oni na stanowiskach związanych z technologią przesyłania danych, do pracy na stanowisku inżyniera medycznego, a także w jednostkach naukowo-badawczych i sektorze zaawansowanych technologii. Znaczenie inżynierii biomedycznej jako nauki wspomagającej wiedzę medyczną jest zauważane i doceniane przez kraje wysoko rozwinięte, a zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę ciągle rośnie.