Pełnomocnicy dziekanów ds. mobilności i koordynatorzy kierunkowi programu Erasmus+

Pełnomocnicy dziekanów ds. mobilności i koordynatorzy kierunkowi programu Erasmus+

Erasmus plus logo 450pxSprawy dydaktyczne - programy studiów, przedmioty, etc.

Pełnomocnicy dziekanów ds. mobilności i koordynatorzy kierunkowi programu Erasmus+

Wydział Lekarski:
dr Aldona Katarzyna Jankowska
Pracownia Komunikacji w Medycynie
tel. (+48) 52 585-48-60
e-mail: k.jankowska@cm.umk.pl

Dyżury dr Aldony Jankowskiej dla studentów: środy, godz. 13.30 - 14.30, Pracownia Komunikacji w Medycynie p. 307 (budynek dydaktyczny Patomorfologii)  

Wydział Farmaceutyczny:
dr hab. Artur Słomka, prof. UMK
Katedra Patofizjologii
tel. (+48) 52 585-35-94
e-mail: artur.slomka@cm.umk.pl 

Wydział Nauk o Zdrowiu:
dr Mariusz Kozakiewicz
Katedra i Zakład Chemii Środków Spożywczych
tel. (+48) 52 585-54-01
e-mail: markoz@cm.umk.plSprawy formalne - dokumenty, etc.

Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM
Aleksandra Laskowska
tel. (+48) 52 585-33-37
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13
budynek A, III piętro, p. 20
 

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
Marta Wiśniewska
Dział Współpracy Międzynarodowej
e-mail: mawi@umk.pl
tel./fax + 48 56 611-47-88
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11, pokój 507