Aktualności - Dział Projektów

Aktualności - Dział Projektów

 
 
Fundusze europejskie 
 

 

Aktualne konkursy:

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Wiedza Edukacja Rozwój (Konkurs nr POWR. 05.01.00-IP.05-00-012/19)

  • Termin składania wniosków upływa 13 września 2019r.
  •  Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski.

 


 
 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 

 

Aktualne konkursy:

 Siódmy polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej

  • Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2019 r.
  • Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w następujących dziedzinach:Ścieżka 1 i 2: neuroscience, energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies), materials science and engineering, Artificial Intelligence, Cybersecurity  

 
  
 
Narodowa Agencja Wymiany Międzynarodowej
 
 
 
 
Aktualne konkursy:
 
Program im. Iwanowskiej
 
  • termin naboru wrzesień-listopad 2019
  • Celem Programu im. Iwanowskiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.
  • więcej informacji: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej 
 
 
Wymiana bilateralna naukowców – nabór jesienny
 
  • Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.
  • więcej informacji: https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna/nabory-2019 
 
  

 
 
 
Narodowe Centrum Nauki (współpraca międzynarodowa)
 

 

Aktualne konkursy:

MOZART

 
 
ALPHORN
 

 


 
 
 
ERASMUS+