Ubezpieczenie OC i NNW studentów 2018/2019

Ubezpieczenie OC i NNW studentów 2018/2019

Warunkiem zawarcia ubezpieczenia jest

Wpłat na ubezpieczenie OC+NNW w roku akademickim 2018/2019 można będzie dokonywać do 10.12.2018 r. Po tym terminie konto zostanie zablokowane.

 1. dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł na konto:
  Bank Pekao SA
  ul. Grzybowska 53/57
  00-950 Warszawa
  SWIFT: PKOPPLPW
  IBAN: 30 1240 6973 1111 0010 8607 0620

 2. wypełnienie deklaracji
  docxwzór deklaracji 15.64 KB
  docxinsurance declaration form16.11 KB

 3. złożenie wypełnionej deklaracji - studentów prosimy o kontakt ze starostami grup

  Dyżury w budynku Klubu Inicjatyw Studenckich ul. 3-go Maja 3:

  06.11.2018 r. (wtorek) godz. 10:00-11:30, 15.00-17.00
  07.11.2018 r. (środa) godz. 11:00-13:00, 15.00-18.00, 20.00-22.30
  08.11.2018 r. (czwartek) godz. 15:00-18:00


 Collegium Medicum UMK informuje, iż podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z 15.04.2011 r. roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2015.618 z późn.zm.), w których odbywają się przewidziane planem studiów zajęcia dydaktyczne, praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wymagają od studentów posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W związku z powyższym Collegium Medicum UMK zaleca, aby studenci, w szczególności studenci odbywający praktyki, staże w podmiotach leczniczych, wykupili dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Samorząd Studencki podpisał z ubezpieczycielem ramową umowę, na podstawie której studenci mogą zawierać indywidualne umowy ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach.
więcej informacji >>