Ubezpieczenie OC i NNW studentów 2017/2018

Ubezpieczenie OC i NNW studentów 2017/2018

Collegium Medicum UMK informuje, iż podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z 15.04.2011 r. roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2015.618 z późn.zm.), w których odbywają się przewidziane planem studiów zajęcia dydaktyczne, praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wymagają od studentów posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W związku z powyższym Collegium Medicum UMK zaleca, aby studenci, w szczególności studenci odbywający praktyki, staże w podmiotach leczniczych, wykupili dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Samorząd Studencki podpisał z ubezpieczycielem ramową umowę, na podstawie której studenci mogą zawierać indywidualne umowy ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach.
więcej informacji >>Dodatkowe dyżury odbioru certyfikatów i złożenia wniosków dla wszystkich, którzy dokonali opłaty ubezpieczenia w terminie:

  • czwartek 22.03.2018 r. godz. 12.00-14.00
  • piątek 23.03.2018 r. godz. 14.00-16.00 i 19.00-21.00
  • sobota 24.03.2018 r. godz. 11.00-16.00
  • niedziela 25.03.2018 r. godz. 13.00-15.00 i 16.00-20.00
  • poniedziałek 26.03.2018 r. 15.00-16.00ZGŁASZANIE SZKODY

Szkodę można zgłosić: