Realizowane projekty

Projekty realizowane w Collegium Medicum UMKPROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJITERMOMODERNIZACJA

Okres realizacji projektu: 22.01.2018 - 31.03.2022WIELOLETNI PROGRAM MEDYCZNY - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
Okres realizacji: 2018 - 2024PODNIESIENIE KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Okres realizacji: 01.10.2018 - 30.09.2020NATURALNE i SYNTETYCZNE
- cykl zajęć z botaniki i chemii dla młodych pasjonatów nauki na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK

Okres realizacji: 01.09.2018 - 01.07.2020UTWORZENIE I REALIZACJA INTERDYSCYPLINARNYCH, ANGLOJĘZYCZNYCH, STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM
na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Okres realizacji: 01.07.2018 - 30.06.2023FARMACEUTA - ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ
Okres realizacji: 01.01.2018 - 31.12.2019DOSKONALENIE KOMPETENCJI PRZYSZŁEGO LEKARZA
Okres realizacji: 01.07.2017 - 30.06.2020PersonALL
Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce

Okres realizacji: 01.02.2017 - 31.01.2020NAUCZANIE SYMULACYJNE DROGĄ ROZWOJU DYDAKTYKI MEDYCZNEJ
w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Okres realizacji: 01.11.2015 - 31.12.2021Smart AUCI

Nowoczesne protezy odprowadzające mocz dla pacjentów z rakiem pęcherza moczowego poddanych bezkontaktowym minimalnie inwazyjnym operacjom onkologicznym wycięcia pęcherza moczowego.

Okres realizacji:
PROJEKTY ZAKOŃCZONENEXT
Genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa - opracowanie systemu do określania wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji NGS

Okres realizacji:KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi

Okres realizacji: 01.03.2016 - 28.02.2018INNOSENSE
Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, powonienia)

Okres realizacji: 01.11.2014 - 31.10.2017GRADYS
Oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze osób starzejących się prawidłowo i starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych.

Okres realizacji: 01.09.2013 - 30.09.2016ELLAN
Europejska Sieć Aktywnej Późnej Starości

Okres realizacji: 01.10.2013 – 30.09.2016