Smart AUCI

strategmed ncbir logo 750pxSmart AUCI - Nowoczesne protezy odprowadzające mocz dla pacjentów z rakiem pęcherza moczowego poddanych bezkontaktowym minimalnie inwazyjnym operacjom onkologicznym wycięcia pęcherza moczowego.Zespół badawczy prof. dr. hab. n. med. Tomasza Drewy zdobył grant w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED o wartości 33 milionów złotych.

Projekt "Nowoczesne protezy odprowadzające mocz dla pacjentów z rakiem pęcherza moczowego poddanych bezkontaktowym minimalnie inwazyjnym operacjom onkologicznym wycięcia pęcherza moczowego" (akronim Smart AUCI), zyskał uznanie w oczach ekspertów, co przełożyło się na zdobycie 3 miejsca spośród ponad 150 złożonych wniosków.

STRATEGMED jest pierwszym strategicznym programem badań naukowych i prac rozwojowych, który został opracowany przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie Krajowego Programu Badań. Głównym celem programu jest uzyskanie postępu w zakresie medycyny regeneracyjnej, zwalczanie chorób cywilizacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. W pierwszej edycji konkursu, w oparciu o wnikliwą ocenę przeprowadzoną przez ekspertów, Komitet Sterujący programu wyłonił 16 projektów badawczo-rozwojowych na łączną kwotę dofinansowania 310 mln zł. Zwracano szczególną uwagę na przedsięwzięcia z obszaru kardiologii, onkologii, neurologii oraz medycyny regeneracyjnej.

Projekt naukowców Collegium Medicum UMK znajduje się na pograniczu medycyny regeneracyjnej i onkologii, co czyni go atrakcyjnym i innowacyjnym, a jednocześnie bardzo wymagającym. Z tego powodu projekt realizowany jest przez biotechnologów i klinicystów. Przeprowadzenie tak złożonego badania przez jedną jednostkę nie jest możliwe. Aby projekt wcielić w życie, niezbędne było powołanie konsorcjum pod przewodnictwem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK. Pozostałymi członkami konsorcjum zostali:

 • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych z Łodzi
 • prywatna klinika weterynaryjna VET-LAB Brudzew dr Piotr Kwieciński
 • Wytwórnia Sprzętu Medycznego GALMED Marian Meger z Bydgoszczy
 • Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu im. M. Kopernika
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN z Warszawy

Przeprowadzenie badań wymagać będzie podziału zadań i ścisłej współpracy podmiotów uczestniczących w badaniu.

Projekt składa się z trzech faz badawczych: laboratoryjnej, przedklinicznej oraz klinicznej. Pierwszy etap będzie polegał na skonstruowaniu innowacyjnej protezy odprowadzającej mocz oraz na jej przetestowaniu in vitro. Faza przedkliniczna to badania na dużym modelu zwierzęcym. Kliniczna cześć projektu zakłada wszczepienie pacjentom nowoczesnej wstawki odprowadzającej mocz.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone m. in. na stworzenie nowoczesnego laboratorium do hodowli komórek macierzystych do celów transplantacji oraz zakup systemu operacyjnego da Vinci (drugie tego typu urządzenie w Polsce).

Zespół badawczy Smart AUCI Koordynator projektu: prof. dr hab. Tomasz Drewa, FEBU

Liderzy:

 • dr n. med. Marta Pokrywczyńska
 • dr n. med. Arkadiusz Jundziłł

Wykonawcy:

 • dr n. med. Tomasz Kloskowski
 • dr n. med. Małgorzata Maj
 • mgr Daria Balcerczyk
 • mgr Monika Czapiewska
 • mgr Marta Rasmus
 • mgr Karolina Warda
 • Łukasz Buchholz


SMARTAUCI

personALL

next przycisk kopia

COLLRAN

INNOSENSE

GRADYS

ELLAN