ELLAN

ELLAN nazwa programu


ELLAN – Europejska Sieć Aktywnej Późnej Starości

Collegium Medicum UMK bierze udział w projekcie międzynarodowym "ELLAN – Europejska Sieć Aktywnej Późnej Starości". Celem projektu jest opracowanie europejskich ram kompetencji do pracy z osobami starszymi w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej. Projekt zwiększy wielostronną współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego w Europie oraz ułatwi rozwój i wymianę innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji i szkoleń na poziomie szkolnictwa wyższego. Collegium Medicum UMK jest odpowiedzialne za przeprowadzenie badań opinii profesjonalistów dotyczących kompetencji niezbędnych w pracy z osobami starszymi.

ELLAN logoBadania naukowe są prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu:
dr n. med. Mirosławę Felsmann oraz dr n. med. Annę Andruszkiewicz.

Okres realizacji projektu: 1.10.2013 r. – 30.09.2016 r. 

Wartość projektu to 799.612 euro, dofinansowanie z Komisji Europejskiej wyniesie 599.709 euro. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu LLP Erasmus.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu ze strony Collegium Medicum UMK jest Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM. ELLAN grafika

Projekt ELLAN na fb >>

SMARTAUCI

personALL

next przycisk kopia

COLLRAN

INNOSENSE

GRADYS

ELLAN