NEXT

NEXT grafika p
NEXT - Genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa -
opracowanie systemu do określania wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograficznego
poprzez analizę DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji NGS


NEXT grafika
Katedra Medycyny Sądowej Collegium Medicum UMK pod kierownictwem Prof. dr hab. Tomasza Grzybowskiego wraz z pozostałymi członkami konsorcjum uzyskała rekomendację do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. „Genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa - opracowanie systemu do określania wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji NGS”.

Czas trwania projektu wynosi 36 miesięcy.

Przedmiotem projektu będzie opracowanie nowatorskiego systemu predykcyjnego do analizy śladów biologicznych i szczątków ludzkich, który pozwoli na pozyskiwanie informacji o wyglądzie i pochodzeniu biogeograficznym człowieka na podstawie analizy wybranych fragmentów jego DNA.

W projekcie wykorzystane zostanie sekwencjonowanie DNA następnej generacji (NGS) jako podstawowa technologia badawcza, co jest zgodne z najnowszymi trendami we współczesnej genetyce sądowej.

Efekty projektu powinny w znaczący sposób przyczynić się do rozwoju badań kryminalistycznych oraz istotnie poszerzyć możliwości wykrywcze.

  Budżet Collegium Medicum UMK wynosi 1.315.625 zł, w tym koszty ogólne przyznane dla Uczelni to 263.125 zł.

  Pozostali członkowie konsorcjum:

  1. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji - Lider Projektu
  2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  3. dna kopia1 Warszawski Uniwersytet Medyczny
  4. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  5. RX FFW spółka celowa sp. z o.o.

 

SMARTAUCI

personALL

next przycisk kopia

COLLRAN

INNOSENSE

GRADYS

ELLAN