INNOSENCE

grafika ilustracyjna INNOSENSE

INNOSENCE nazwa projektu

INNOSENSE
: zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji
schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, powonienia)”.Projekt realizowany w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED pt. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, powonienia, smaku).

Okres realizacji Projektu: 01.11.2014 r. - 31.10.2017 r.

Udział Collegium Medicum UMK w fazie badawczej w zadaniach 1, 2 i 3.

- Zadanie nr 1 – Badania przemysłowe w zakresie oceny dostępnych na świecie metod, urządzeń i technik diagnostyki i telerehabilitacji
- Zadanie nr 2 – Badania przemysłowe w zakresie weryfikacji dostępnych metod, urządzeń i technik pod kątem włączenia do Zintegrowanego systemu
- Zadanie nr 3 – Opracowanie założeń do nowych metod i technik diagnostyki i telerehabilitacji narządów zmysłów

Budżet Collegium Medicum UMK: 3.500.000 zł, wkład własny to 432.250 zł
Koszty ogólne dla Uczelni: 564.160 zł
Dofinansowanie z NCBiR: 3.067.750 zł

W skład konsorcjum wchodzą:

1. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie - Lider konsorcjum
2. Politechnika Warszawska
3. Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy – Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
4. Warszawski Uniwersytet Medyczny
5. Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.
6. Greenfusion Sp. z o.o.

SMARTAUCI

personALL

next przycisk kopia

COLLRAN

INNOSENSE

GRADYS

ELLAN