Publikacje

Sprzedażą publikacji zajmuje się
Księgarnia Medyczna,
mieszcząca się w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9,
tel. 52 585-43-97 - p. Wiesława Michałowska

Publikacje w sprzedaży:

 1. A. Hoffmann, M. Missima, D. Karasek: Wskazania do leczenia operacyjnego nabytych zastawkowych wad serca, 2000, s. 51
 2. M. Uszyński: Propedeutyka medycyny klinicznej i zdrowia publicznego, 2001, s. 140
 3. M. Orkiszewski, K. Strzyżewski (red.): Opieka pielęgniarki środowiskowej nad dzieckiem z przepukliną oponowo-rdzeniową i jego rodziną, 2002, s. 104
 4. L. Jasińska, R. Kołodziejska (red. M. Dramiński): Instrukcja do ćwiczeń z chemii surowców kosmetycznych (dla studentów I roku kosmetologii), 2002, s. 56
 5. J. Kędziora (red.): Zbiór przykładowych pytań testowych z biochemii, cz. I, 2003, s. 160
 6. J. Kędziora (red.): Zbiór przykładowych pytań testowych z biochemii, cz. II, 2003, s. 170
 7. Z. Grabarczyk: Słownik onkologiczny niemiecko-polski, 1994, s. 99
 8. M. Dramiński (red.): Elementy chemii ogólnej i organicznej, wyd. II, 2004, s. 262
 9. D. Rość (red.): Przewodnik po patofizjologii, t. I (skrypt dla licencjackich studiów medycznych), 2004, s. 164
 10. E. Kopczyńska: Przydatność markerów nowotworowych w diagnostyce onkologicznej (kompendium dla studentów wydziału lekarskiego i analityki medycznej), 2004, s. 48
 11. G. Grześk, L. Szadujkis-Szadurski: Receptariusz do ćwiczeń z receptury, 2004, s. 180
 12. M. Wysocki, M. Czerwionka-Szaflarska (red.): „Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Dziecko w zdrowiu i chorobie (wybrane zagadnienia) – praca zbiorowa (dla studentów studiów licencjackich Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunek pielęgniarstwo), 2004, s. 309
 13. J. Pawlaczyk (red.): „Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej. Metody instrumentalne – cz. I”, 2005, s. 145
 14. J. Pawlaczyk (red.): „Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej. Metody instrumentalne – cz. II”, 2005, s. 80
 15. J. Kędziora (red.): Zbiór przykładowych pytań testowych z biochemii, cz. III, 2006, s. 280
 16. A. Kodym: Technologia leków recepturowych I, 2006, s. 160
 17. Z. Grabarczyk: Medical English in Texts and Exercises, wyd. IV, 2012, s. 270
 18. W. Hagner, Ręka reumatoidalna, 2006, s. 185
 19. T. Drewa, Kultury komórkowe zwierząt i człowieka, 2007, s. 52
 20. A. Grabowska-Gaweł, Wybrane zagadnienia z pielęgnacji i leczenia chorych w oddziale intensywnej terapii dla studentów pielęgniarstwa, 2008, s. 114
 21. Anna Grabowska-Gaweł (red.), Inwazyjne metody diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w oddziale intensywnej terapii i towarzyszące im powikłania. Zagadnienia dla studentów pielęgniarstwa, 2009, s. 110
 22. Wojciech Hagner (red.), Zarys propedeutyki fizjoterapii, 2010, s. 85
 23. Mieczysław Uszyński, Propedeutyka medycyny klinicznej, 2011, s. 189

Dział Wydawnictw CM >>