MONIT – Oświadczenia pracowników naukowo-dydaktycznych o wyrażeniu (lub nie wyrażeniu) zgody na zaliczenie do liczby zatrudnionych przy B+R

Wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni, tj. zatrudnieni w Collegium Medium na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta lub asystenta, którzy jeszcze tego nie zrobili, winni złożyć obowiązkowe OŚWIADCZENIA (dot. 2016 roku) o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych.

Termin został przedłużony do 11 sierpnia 2016 r. (obowiązkowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Collegium Medicum na stanowiskach):

·        pdfMonit dot. pisma z dnia 27 czerwca 2016 r. do wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Collegium Medicum1.99 MB

·         docFormularz OŚWIADCZENIA33.5 KB

11 sierpnia 2016 r. upływa termin składania oświadczeń w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą CM (ul. Jagiellońska 13, bud. A, p. 5).