Nowe konkursy NCN: OPUS 14, PRELUDIUM 14

 
>> wnioski do 1 grudnia 2017 r. <<

Przed przystąpieniem do przygotowywania wniosków prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi poszczególnych konkursów.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy:

OPUS 14 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

Szczegółowe informacje dot. konkursów można znaleźć w linku: GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI >>