Nowe konkursy NCN: ETIUDA 5, SONATINA 1


>> do 1 marca 2017 r. <<

Przed przystąpieniem do przygotowywania wniosków prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi poszczególnych konkursów.
 
 

Obowiązkowe sprawozdanie z zadań badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej - utrzymanie potencjału badawczego w 2015 r.


>> do 19 grudnia 2016 r. <<


19.12.2016 r. upływa termin składania w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą CM obowiązkowych sprawozdań z zadań badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej - utrzymanie potencjału badawczego w 2016 r.
szczegóły >>
 
 
 

Oświadczenia pracowników naukowo-dydaktycznych o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych


>> do 15 lipca 2016 r. <<

Wszyscy pracownicy
naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na wydziałach Collegium Medium, winni złożyć obowiązkowe OŚWIADCZENIA o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych dot. 2016 r. do 15 lipca 2016 r.
 
 

Konkurs o Nagrody i Wyróżnienia Rektora dla nauczycieli akademickich

Konkurs o Nagrody i Wyróżnienia Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia uzyskane w 2015 roku albo całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wybitnych nauczycieli akademickich przechodzących na emeryturę

Wnioski należy składać w terminach ustalonych przez wydziały.
 
 

Granty badawcze UMK oraz stypendia na pisanie monografii zawieszone


Przyjmowanie wniosków
o granty badawcze UMK oraz stypendia na pisanie monografii, utworzone w ramach grantów Rektora uległo zawieszeniu do odwołania.