Nowy konkurs NCN: MINIATURA 1


>> do 31 grudnia 2017 r. <<

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs ciągły MINIATURA 1 - na pojedyncze działanie naukowe.
Szczegółowe informacje dot. konkursu można znaleźć w linku: GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

W celu prawidłowego przygotowania wniosków pod względem formalnym prosimy o kontakt z pracownikami Działu oraz przesłanie elektronicznej wersji roboczej przygotowywanego wniosku (tel. 52 585-33-92, nauka3@cm.umk.pl).