Nowe konkursy NCN: ETIUDA 6, SONATINA 2

do 1 marca 2018 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy:
- ETIUDA 6 - na stypendia doktorskie,
- SONATINA 2 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,

Szczegółowe informacje dot. konkursów można znaleźć w linku: GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI.

Uwaga: Termin składania ostatecznej wersji wniosków wraz z oświadczeniem o niekorzystaniu z pomocy publicznej oraz ankietą VAT w Dziale Nauki CM, upływa 1 marca 2018 r.

W celu prawidłowego przygotowania wniosków pod względem formalnym prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Działu oraz przesłanie elektronicznej wersji roboczej przygotowywanego wniosku (tel. 52/585-33-92, nauka3@cm.umk.pl).