Nowe konkursy NCN: OPUS 14, PRELUDIUM 14


>> wnioski do 1 grudnia 2017 r. <<

Przed przystąpieniem do przygotowywania wniosków prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi poszczególnych konkursów.
 
 
 

Nowy konkurs NCN: MINIATURA 1


>> do 31 grudnia 2017 r. <<

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs ciągły MINIATURA 1 - na pojedyncze działanie naukowe.
Szczegółowe informacje dot. konkursu można znaleźć w linku: GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
 
 

Konkurs o Nagrody i Wyróżnienia Rektora dla nauczycieli akademickich


Konkurs o Nagrody i Wyróżnienia Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia uzyskane w 2016 roku albo całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wybitnych nauczycieli akademickich przechodzących na emeryturę.

Wnioski należy składać w terminach ustalonych przez wydziały.
 
 

Granty badawcze UMK oraz stypendia na pisanie monografii zawieszone


Przyjmowanie wniosków
o granty badawcze UMK oraz stypendia na pisanie monografii, utworzone w ramach grantów Rektora uległo zawieszeniu do odwołania.