Konkurs Rektora UMK na granty na wyjazdy do Wurzburga (Niemcy) w 2020 roku w celu prowadzenia kwerendy bibliotecznej i archiwalnej oraz/lub nawiązania kontaktów naukowych.

Konkurs Rektora UMK na granty na wyjazdy do Wurzburga (Niemcy) w 2020 roku w celu prowadzenia kwerendy bibliotecznej i archiwalnej oraz/lub nawiązania kontaktów naukowych.

Istnieje możliwość uzyskania grantu Rektora UMK na pobyt dwutygodniowy związany z badaniami naukowymi oraz/lub celem nawiązania kontaktów naukowych w Würzburgu (Niemcy) w 2020 roku. Grant można wykorzystać w dowolnym terminie, maksymalnie do dnia 18 grudnia 2020 roku.

Czytaj więcej:  granty Rektora UMK (Wurzburg – Niemcy) 

Do 29 listopada 2019 roku