Aktualności Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą

Konkurs NCN: MINIATURA 3


Nowy knkurs NCN: MINIATURA 3
Wnioski w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową (tj. inwestycje aparaturowe o wartości jednostkowej ponad 500 000 zł)
Termin składania zweryfikowanej ostatecznej wersji wniosku upływa 3 września 2019 roku. Kompletny wniosek przygotowany zgodnie z wytycznymi MNiSW w systemie OSF (z odpowiednio załączonymi wszystkimi wymaganymi dokumentami) można konsultować z pracownikami Działu Nauki...
 
 

Konkurs o Nagrody Ministra


>> do 6 marca 2019 r. <<


Konkurs o nagrody ministra za osiągnięcia w zakresie: działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej (na konkurs UMK może wysłać tylko po 1. wniosku w każdej z 4 ww. kategorii) Wnioski składa Dziekan lub Kierownik Jednostki Międzywydziałowej

CZYTAJ WIĘCEJ: KONKURS O NAGRODY MINISTRA