COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Kształcenie podyplomowe lekarzy

Kształcenie podyplomowe lekarzy

 1. KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY  

 2. KONSULTANCI KRAJOWI 

 3.      3. KURSY SPECJALIZACYJNE DLA LEKARZY ORGANIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI COLLEGIUM MEDICUM

  docx202145.49 KB

  - docx202061.44 KB

 4. ZARZĄDZENIA REKTORA UMK
  • Zarządzenie Nr 179 Rektora UMK z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie innych form kształcenia podyplomowego w Collegium Medicum UMK
  • Zarządzenie Nr 155 Rektora UMK z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za czynności dydaktyczne wykonywane w ramach kursów specjalizacyjnych dla lekarzy organizowanych przez jednostki organizacyjne Collegium Medicum UMK

 5. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2021 r. poz. 790) z późn. zm.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1923)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1566) z późn. zm.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2005)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474) z późn. zm.
  •  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 828).

    

Informacji szczegółowych o kształceniu podyplomowym lekarzy udziela:
mgr Małgorzata Hojnacka
Samodzielne Stanowisko ds. Kształcenia Podyplomowego CM >>