Studia podyplomowe w zakresie biostatystyki

Studia podyplomowe w zakresie biostatystyki

STUDIA PODYPLOMOWE
w zakresie
BIOSTATYSTYKI

biostatystyka - grafika ilustracyjna
Absolwent studiów podyplomowych powinien umieć przeprowadzić poprawnie analizę statystyczną danych biomedycznych na poziomie średnio zaawansowanym. Powinien również umieć analizować i rozumieć pod względem statystycznym doniesienia naukowe.


  I. Informacje ogólne   

 Obszar kształcenia   obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
 Czas trwania  2 semestry
 Kierownik studiów  dr nauk fizycznych Katarzyna Buszko
 Koszt studiów  5000 zł za 2 semestry


pdfProgram studiów2.67 MB
pdfPlan studiów1.14 MB


  II. Rekrutacja   

 Termin rozpoczęcia studiów  po zebraniu się odpowiedniej liczby kandydatów
 Adresaci studiów podyplomowych Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym posiadających tytuł zawodowy magistra i /lub licencjata wszystkich kierunków wszystkich uczelni oraz znajomość podstaw obsługi komputera.
 Warunki kwalifikacji  na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów    rekrutacja ciągła
 Miejsce składania dokumentów    Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
 Collegium Medicum UMK
 ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 85-094 Bydgoszcz


Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

  • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń


  III. Kontakt  


Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61
i.cedrociborska@cm.umk.pl