Studia podyplomowe w zakresie biostatystyki

STUDIA PODYPLOMOWE
w zakresie
BIOSTATYSTYKI

biostatystyka - grafika ilustracyjna
Absolwent studiów podyplomowych powinien umieć przeprowadzić poprawnie analizę statystyczną danych biomedycznych na poziomie średnio zaawansowanym. Powinien również umieć analizować i rozumieć pod względem statystycznym doniesienia naukowe.


  I. Informacje ogólne   

 Obszar kształcenia   obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
 Czas trwania  2 semestry
 Kierownik studiów  dr nauk fizycznych Katarzyna Buszko
 Koszt studiów  5000 zł za 2 semestry


pdfProgram studiów2.67 MB
pdfPlan studiów1.14 MB


  II. Rekrutacja   

 Termin rozpoczęcia studiów  grudzień 2017 r.
 Adresaci studiów podyplomowych Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym posiadających tytuł zawodowy magistra i /lub licencjata wszystkich kierunków wszystkich uczelni oraz znajomość podstaw obsługi komputera.
 Warunki kwalifikacji  na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów    do 30 listopada 2017 r.
 Miejsce składania dokumentów    Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
 Collegium Medicum UMK
 ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 85-094 Bydgoszcz


Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

  • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń


  III. Kontakt  


Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61
i.cedrociborska@cm.umk.pl