Konkurs

KONKURS

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczygrafika ilustracyjna
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ogłasza
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ROZBUDOWY BAZY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ
UMK W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY
I PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO NIEJ NA ZAMAWIAJĄCEGO


pdfREGULAMIN KONKURSU281.49 KB

pdfWYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU KONKURSU332.85 KB24/10/2018, 10:40
pdfWYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU KONKURSU cz.2 1.97 MB31/10/2018, 12:08
pdfWYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU KONKURSU cz.3341.91 KB06/11/2018, 10:43

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wizualizacja budowanej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu
  1.1. pdfRzut - parter1.36 MB
  1.2. pdfRzut - 1 piętro1.43 MB
  1.3. pdfRzut - 2 piętro1.56 MB
  1.4. pdfWizualizacja 12.99 MB
  1.5. pdfWizualizacja 21.6 MB
  1.6. pdfWizualizacja 33.45 MB
  1.7. pdfWizualizacja 43.21 MB
  1.8. pdfWizualizacja 5894.68 KB
2. docxZestawienie powierzchni18.95 KB
3. docxOświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych w tym praw zależnych 21.69 KB
4. docWzór pełnomocnictwa dla uczestnika konkursu40 KB
5. docWzór pełnomocnictwa dla uczestników występujących wspólnie39.5 KB
6. docWzór pokwitowania odbioru pracy konkursowej33.5 KB
7. docxWzór karty identyfikacyjnej17.41 KB
8. Mapy poglądowe terenu objętego przedmiotem konkursu
  8.1. jpgMapa 1 60.1 KB
  8.2. jpgMapa 260.68 KB

TERMINY:

  • Nadsyłanie pytań dotyczących regulaminu konkursu do dnia: 05.11.2018 r.
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu do dnia: 14.11.2018 r.
  • Składanie prac konkursowych do dnia: 15.03.2019 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest nie później niż: 02.04.2019 r.

Wskazane terminy mogą ulec przedłużeniu. O zmianie terminów Organizator Konkursu niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu.